Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPOTRZBOWANIE NA ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na  produkty wykorzystywane podczas zwalczania COVID-19, tj. środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekcyjne.

PDFZAPOTRZBOWANIE NA ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE.pdf

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia na towary i usługi niezbędne do preciwdziałania COVID-19.pdf

Wersja XML