Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poradnie

Oferujemy świadczenia specjalistyczne w zakresie:

 

Pierwsza wizyta w Poradni Neurologicznej wymaga skierowania, bez niego nie będziemy mogli udzielić Państwu pomocy.

Do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży zapraszamy bez skierowania.

W ramach udzielonej porady lekarz specjalista zadecyduje o toku i trybie dalszego leczenia.

Jeżeli nasz lekarz specjalista podczas porady uzna za konieczne do rozpoznania choroby, postawienia diagnozy i prowadzenia terapii wykonanie dowolnych badań diagnostycznych Pacjent otrzyma na nie skierowanie. Badania te są nieodpłatne jeżeli zostaną wykonane na podstawie obowiązującego skierowania oraz w miejscu wskazanym przez lekarza kierującego.

PACJENCIE!!!   PAMIĘTAJ o odwołaniu wizyty jeżeli nie możesz z niej skorzystać.

Możesz to zrobić :

·  osobiście

·  telefonicznie - 77 54 14 221 lub 77 54 14 222

·  przez e-mail

Wersja XML