Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

P/34/2020 Zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFSprostowanie.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert i unieważnieniu częśći postępowania P-34-2020 Zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf

PDFModyfikacja Informacji z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOgłoszenie o Zmianie Ogłoszenia.pdf

PDFPytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf

XLSXZałącznik 1A do SIWZ- po zmianie.xlsx

PDFOgłoszenie o Zmianie ogłoszenia.pdf

PDFPytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf

XLSXZałącznik 1A do SIWZ- modyfikacja.xlsx

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

PDFPytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCXSIWZ wraz z załącznikami.docx

XLSXZałącznik do SIWZ 1A.xlsx

Wersja XML