Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKTY RZĄDOWE

Brak opisu obrazka

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

Wartość dofinansowania:

340 000,00 zł

Wartość środków własnych:

60 000,00 zł

Okres realizacji projektu:

10.2021 r. – 12.2021 r.

Opis zadania:

Celem inwestycji jest poprawa warunków leczenia dzieci i młodzieży cierpiących na pogłębiające się w wyniku COVID-19 zaburzenia psychiczne oraz zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- Utworzenie osobnych sanitariatów pozwalających na odseparowanie dzieci z podejrzeniem COVID-19 bądź chorych na COVID-19

- dostosowanie sal chorych do warunków sanitarnych pozwalających na zapobieganie i zwalczenie wirusa SARS-CoV-2

- w ramach inwestycji zostaną zamontowane sprzęty zewnętrzne dla dzieci i młodzieży mające na celu rehabilitację terapeutyczno-ruchową.

 

 

 

Wersja XML