Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

                                          Brak opisu obrazka         

Samorząd województwa opolskiego w 2022 roku przeznaczy ponad 
664,3 miliona złotych  dla mieszkańców regionu.

To pieniądze na zaspokojenie potrzeb w wielu dziedzinach – w tym także na poprawę komfortu leczenia pacjentów naszego Szpitala m.in.: termomodernizację budynków, opracowanie dokumentacji rozbudowy Szpitala i powstania Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu pawilonów A i B.

                                                                                                                 

INFORMUJEMY,

 ŻE PSYCHIATRYCZNA IZBA PRZYJĘĆ naszego Szpitala przyjmuje nagłe przypadki:

 

W innych przypadkach Pacjenci powinni: zasięgnąć porady lekarz POZ, Poradni Zdrowia Psychicznego  funkcjonujących w mieście lub powiecie.

Pacjenci mogą również uzyskać informację i pomoc w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym Centrum Zdrowia Psychicznego naszego Szpitala.

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny czynny jest w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 18:00

 

 
INFORMACJA W SPRAWIE ODWIEDZIN
Szanowni Państwo !!!

W związku z trwająca pandemią COVID-19, odwiedziny Pacjentów przebywających w tutejszym Szpitalu są ograniczone, odbywają się po uzyskaniu zgody lekarza  i pod warunkiem, że Osoby odwiedzające spełniają jedno z następujących kryteriów:

 1. są zaszczepione przeciw COVID-19, tzn. od przyjęcia ostatniej dawki upłynęło 14 dni (zarówno schemat jedno- jak i dwu-dawkowy);

 2. są ozdrowieńcami (potwierdzone certyfikatem przechorowanie COVID -19, upłynęło od 11 do 180 dni od daty otrzymania dodatniego wyniku testu PCR lub antygenowego potwierdzającego zachorowanie);

 3. posiadają negatywny wynik testu (antygenowego, PCR) w kierunku zakażenia COVID-19 (wykonany nie wcześniej niż 48 godzin  przed planowaną wizytą).

W sytuacjach szczególnych (np. stan agonalny pacjenta), lekarz może zezwolić na odwiedziny Osobom, które nie spełniają , co najmniej jednego z powyżej wymienionych kryteriów pod warunkiem, że osoby te wypełnią przekazaną przez personel ankietę.

Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do:

 1. okazania personelowi Szpitala dokumentu potwierdzającego przechorowanie, szczepienie lub negatywny wynik testu w kierunku COVID 19 oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 2. dezynfekcji rąk przed wejściem na oddział oraz po wyjściu z sali i szpitala;

 3. noszenia jednorazowej maseczki medycznej na terenie całego szpitala (obejmujące nos i usta);

 4. utrzymywania dystansu min. 1,5 m i przestrzegania godzin wizyty (godziny odwiedzin od 15.00 do 17.00);

 5. siadania tylko na krzesłach dostępnych na salach pobytowych (niedopuszczalne jest siadanie na łóżkach pacjentów);

 6. ograniczenia przemieszczania się po szpitalu/ oddziale (w inne miejsca, niż wyznaczony cel wizyty);

 7. unikania bardzo bliskiego kontaktu z pacjentem

 8. przestrzegania zasady, że pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba.

Zakazane są wizyty Osób z objawami przeziębienia, infekcji lub podejrzeniem choroby zakaźnej. Wstęp na teren tutejszego Szpitala mają osoby, które nie były w kontakcie z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni.

Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu Osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w tutejszym Szpitalu  oraz nakazać opuszczenie terenu Szpitala.                                                                    

 

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Informujemy, że od dnia 15 października 2021 roku rozpoczął działalność Zakład Opiekuńczo - Leczniczy o profilu psychiatrycznym.

WAŻNE: Warunkiem przyjęcia do ZOL-u jest istnienie choroby psychicznej

Więcej informacji i dokumenty do pobrania: https://wszn.opole.pl/114/166/zaklad-opiekunczo-leczniczy-o-profilu-psychiatrycznym.html

 

PODZIĘKOWANIA:

PDFPodziękowania Park Naukowo-Technologiczny.pdf
PDFPodziękowania PP-U-H SEVER.pdf
PDFPodziękowania Teatr im. Jana Kochanowskiego.pdf

PDFPodziękowania OPOL SPAW.pdf
 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z TELEPORADY MEDYCZNEJ

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszego personelu rejestracja do Poradni odbywa się telefonicznie, pod numerem telefonu: 77/54 14 221 lub 77/54 14 222 w godzinach od 7:25 do 15:00

Za pośrednictwem rejestracji można zgłosić chęć uzyskania teleporady medycznej

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w  Poradni Zdrowia Psychicznego bądź Poradni Neurologicznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać:

Teleporady medyczne:

 

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

ul.Wodociągowa 4
45-221 Opole

 faks: 77/54 14 237

tel. do rejestracji 77/54 14 221 lub 222

tel. do Izby Przyjęć 77/54 14 110 lub 111

e-mail:

strona www: www.wszn.opole.pl

adres skrzynki ePUAP: /7hc164jtiz/SkrytkaESP

 

Wersja XML