Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja publiczna

 

Dokumentacja medyczna w WSS im. św. Jadwigi w Opolu może być udostępniana jedynie osobom i podmiotom, w trybie i na zasadach, określonych zgodnie z art. 26 i art. 27 Ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. 2009 nr 52, poz. 417 ze zm.).

 

Udostępnianie informacji

 

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 06.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

Wersja XML