Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

PUNKT ZGŁOSZENIOWO- KOORDYNACYJNY

Uruchomiony został dla Pacjentów Dorosłych w trakcie lub po przebytym kryzysie psychicznym, a także ich Rodzin i Bliskich. Osoby te mogą uzyskać informację o:

Pracownik PZ-K w razie potrzeby uzgodni kontakt z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Zespołem Leczenia Środowiskowego, ośrodkiem dziennym, szpitalem lub innym ośrodkiem wsparcia czy leczenia.

Kontakt z PZ-K tel.: 77 54 14 000 lub 77 54 14 001 w godz.: 8:00 – 18:00

pomoc psychologiczna PZ-K: 77 54 14 002 lub 77 54 14 003

e-mail.: pzk@wszn.opole.pl

Wersja XML