Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status Prawny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym na podstawie:

Wersja XML