Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek szpitala

 1. Grunty 1 821 489,00 zł 
 2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16 646 973,58 zł
 3. Maszyny i urządzenia techniczne 1 359 072,17 zł
 4. Środki transportowe 193 028,86 zł
 5. Pozostałe środki trwałe 521 005,09 zł

 

Razem: 20 541 568,70 zł

Wersja XML