Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Szpital

Poradnie

Izba Przyjęć

Zakład Radiologii z pracowniami RTG, EKG, UDP, USG 

Pracownia elektrodiagnostyki: EEG, EMG

Zakład Rehabilitacji

Apteka

Dział księgowo – finansowy

Dział administracyjno – techniczny

Kuchnia

Sekcja ruchu chorych i statystyki medycznej

Sekcja ds kadr i organizacji

Pracownicy na samodzielnych stanowiskach, którzy realizują zadania zlecone przez Dyrektora Szpitala

Hotel pracowniczy, garaże.

Wersja XML