Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

                                                                           

 

                                                                                                       Brak opisu obrazka

Szczepienia SARS-CoV -2
dla pracowników sektora ochrony zdrowia oraz nauczycieli

 

Jesteśmy szpitalem węzłowym w który wykonuje szczepienia przeciw SarsCoV2 pracowników sektora ochrony zdrowia ( m. in. lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne, pozostałe zawody medyczne, zawody niemedyczne, w tym personel administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę współpracy) oraz nauczycieli.

Szczepienia są wykonywane na podstawie eSkierowania, które zostanie wystawione automatycznie przez system P1 dla osób posiadających numer PESEL.

Pracownik sektora ochrony zdrowia, który nie ma możliwości zaszczepienia w swoim miejscu pracy, a także kadra nauczycielska może zadeklarować chęć szczepienia w naszym Szpitalu poprzez wpisanie swoich danych w załączonej tabeli (tabela może zawierać dane wielu osób). W przypadku nauczycieli dane przekazuje Dyrektor placówki edukacyjnej.

Do przesłanej wiadomości należy również dołączyć zgodę o przetwarzaniu danych osobowych – plik w załączeniu. Druk należy wydrukować, podpisać i dołączyć jako skan do wiadomości.

Z uwagi na obowiązujące przepisy i dane wrażliwe, wypełnioną tabelę proszę wysłać jako zaszyfrowany plik na adres e-mail:

Koordynatorem ds. szczepień w naszym szpitalu jest:

Małgorzata Widera 

nr. tel. 77 54 14 112

Filmy promujący akcję szczepień:

https://www.youtube.com/watch?v=3Fz4WBREZ60

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienie-przeciwko-covid-19

 

Do pobrania:

XLSMTabela - szczepienia SARS-CoV-2.xlsm
PDFZgoda_na_przetwarzanie_danych osobowych w związku ze szczepieniem SARS-CoV-2.pdf
 

 

 

ZAKAZ ODWIEDZIN

Szanowni Państwo !!!

W trosce o naszych Pacjentów i personel medyczny do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego

wstrzymujemy odwiedziny Pacjentów

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIA:

PDFPodziękowania Park Naukowo-Technologiczny.pdf
PDFPodziękowania PP-U-H SEVER.pdf
PDFPodziękowania Teatr im. Jana Kochanowskiego.pdf

PDFPodziękowania OPOL SPAW.pdf
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na  produkty wykorzystywane podczas zwalczania COVID-19, tj. środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekcyjne.

Treść zapytania ofertowego oraz wymagania zawarte są w zakładce „ogłoszenia- zamówienia publiczne 2020”

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z TELEPORADY MEDYCZNEJ

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszego personelu rejestracja do Poradni odbywa się telefonicznie, pod numerem telefonu: 77/54 14 221 lub 77/54 14 222 w godzinach od 7:25 do 15:00

Za pośrednictwem rejestracji można zgłosić chęć uzyskania teleporady medycznej

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w  Poradni Zdrowia Psychicznego bądź Poradni Neurologicznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać:

Teleporady medyczne:

 

Kampania Urzędu Marszałkowskiego  #Opolskiesięwspiera https://www.facebook.com/opolskie/videos/253359019152926/

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

ul.Wodociągowa 4
45-221 Opole

 faks: 77/54 14 237

tel. do rejestracji 77/54 14 221 lub 222

tel. do Izby Przyjęć 77/54 14 110 lub 111

e-mail:

strona www: www.wszn.opole.pl

adres skrzynki ePUAP: /7hc164jtiz/SkrytkaESP

 

Wersja XML